Gotard Burdziński - Dydaktyka

Wykłady

Wykłady Otwarte, 9 stycznia 2019, zapraszamy

Tajemnice naukowe roślin - wykład popularno-naukowy:

Streszczenie: W ramach wykładu zostaną omówione wybrane metody obronne roślin takie jak szybki ruch związany ze składaniem liści, wytwarzaniem substancji trujących, lub zapachu, który przywabia owady drapieżne. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roślinom owadożernym, których ruch pułapkujący bywa zaskakująco szybki (w czasie ok. 3 ms u Ultricularia inflata), co wymaga stosowania szybkich kamer (15000 klatek na sekundę). Omówione zostaną również aspekty związane z powabnością kwiatów zarówno w zakresie akustyki (liść o kształcie czaszy stanowi akustyczną echo-latarnię dla nietoperzy zapylających kwiaty Marcgravia evenia), jak i optyki (ubarwienie strukturalne płatków kwiatowych). Główną rolę ubarwienia kwiatów pełnią barwniki, spośród których dla betalain wykazaliśmy funkcję fotoprotekcyjną.

Festiwal Nauki i Sztuki, 26 kwietnia 2018

Fizyka polowania zwierząt i roślin - wykład popularno-naukowy:

Miliony lat ewolucji pozwoliły zwierzętom i roślinom wypracować zaawansowane techniki polowania. Na wykładzie omówione zostanie kilka przykładów pokazujących techniki stosowane przez drapieżniki polujące w powietrzu, na piaskach pustyni i w środowisku wodnym, a także przez rośliny owadożerne w kontekście mechaniki, akustyki i optyki. Czy wiesz, że pajęczaki potrafią rejestrować drgania podłoża o amplitudzie tak małej jak długość wiązania O-H w cząsteczce wody? Równie zdumiewająca jest obecność drobnych włosków na odnóżach pajęczaków. Włoski te działają jako czujniki rejestrujące delikatne podmuchy powietrza generowane przez nadlatującego owada. Układ nerwowy pajęczaka analizuje sygnały pochodzące z uginanych włosków. Naukowcy szacują, że czułość pojedynczego włoska osiąga poziom 10-20 J. Jest to poziom energetyczny porównywalny z energią pojedynczego zielonego fotonu (foton jest cząstką światła). Z kolei pewne skorupiaki żyjące na dnie morza dysponują niezwykle rozwiniętym narządem wzroku, co pozwala na skuteczną obserwację potencjalnej ofiary. Skorupiak w czasie ataku potrafi uderzyć ofiarę rozpędzając przednie odnóża do prędkości 80 km/godz. w czasie trzech tysięcznych sekundy. Spośród roślin owadożernych wyróżnia się muchołówka, która zamyka liście pułapkowe w czasie krótszym od jednej sekundy. Badania naukowe procesu polowania są inspiracją w opracowaniu nowych technologii.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 15 kwietnia, 2015, Zapraszamy!!!

Wydział Fizyki UAM