Gotard Burdziński - Home Page

Obecnie realizujemy badania mechanizmu reakcji fotochromowych w naftopiranach (video 1 tu, video 2 tu). Drugi zakres badań dotyczy fotofizycznych procesów w betalainach. Są to barwniki naturalne występujące w roślinach (m.in. burak ćwikłowy) i grzybach (muchomor czerwony). W naszych badaniach wykorzystujemy techniki spektroskopii optycznej zarówno stacjonarnej (absorpcja UV-vis, fluorescencja 3D) jak i czasowo-rozdzielczej (absorpcja przejściowa w zakresie UV-vis-NIR, mid-IR). Nasz nowy spektrometr do badań absorpcji przejściowej pozwala rejestrować czasowo-rozdzielcze widma w zakresie UV-vis-NIR 320-1600 nm, średniej podczerwieni 1000-2500 cm-1, przy dowolnym wyborze długości fali wzbudzenia (od 240 nm do 800 nm).