Gotard Burdziński - Zespół

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki (mapa)
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 (dawniej ul. Umultowska 85)
61-614 Poznań
POLSKA

Zakład Elektroniki Kwantowej
pokój 102, 116

dr hab. Gotard Burdziński, prof. UAMgotardb[at]amu.edu.pl

tel. +48 61829 5010

mgr Sabina Brazevič

Doktorantka


sabina.brazevic[at]amu.edu.pl

tel. tel. +48 61829 5027

mgr Stanisław Niziński

Doktorant


stanislaw.nizinski[at]amu.edu.pl

tel. +48 61829 5027

Realizuje projekt PRELUDIUM pt. Badanie mechanizmu fotoaktywacji kompleksu karotenoidowo-białkowego (OCP) metodami czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej

Byli członkowie grupy:

mgr Monika Wendel

Obroniony doktorat 27.11.2017


monika.wendel[at]amu.edu.pl